Kiedy kupić ETF?
Kiedy kupić ETF?

Kiedy kupić ETF? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, którzy chcą zacząć korzystać z tych popularnych instrumentów finansowych. Wprowadzenie do tematu polega na omówieniu kilku czynników, które mogą wpłynąć na decyzję o zakupie konkretnego ETF-a w danym momencie. Należą do nich m.in.: sytuacja gospodarcza kraju lub regionu objętego przez dany fundusz indeksowy, trendy rynkowe i prognozy dotyczące przyszłych zmian cen aktywów składających się na portfel danego indeksu oraz koszty transakcyjne i prowizje ponoszone przy dokonywaniu operacji kupna i sprzedaży udziałów w ETF-ie.

10 najlepszych momentów do zakupu ETF

Kiedy kupić ETF?

Inwestowanie w fundusze indeksowe z wymiany giełdowej (ETF) staje się coraz bardziej popularne. Dzięki ich niskim kosztom, łatwości handlu i różnorodności dostępnych rynków, wiele osób decyduje się na inwestycję w te instrumenty finansowe. Jednak wielu inwestorów zastanawia się, kiedy jest najlepszy moment do zakupu ETF.

Oto 10 najlepszych momentów do zakupu ETF:

1. Podczas spadku rynku

Podobnie jak przy akcjach lub innym rodzaju papierów wartościowych, lepiej kupować podczas spadków cen niż szczytowych okresów wzrostu.

2. Po ogłoszeniu dobrych wyników finansowych firm

Jeśli firma notowana na giełdzie ogłosiła znakomite wyniki finansowe za ostatni kwartał lub rok obrotowy – może to oznaczać korzystną sytuację dla jej branży i całego sektora.

3. W momencie gdy rynek osiąga nowe maksima

Często po tym jak rynek osiągną swoje historyczne maksimum ceny idą jeszcze wyżej – a my chcemy być tam już od początkowego etapu wzrostowego trend ucieka nam ze złotymi myślami niczym piasek przez palce!

4.W trakcie przecen branż czy sektoróww w którym interesuje nas dany konkretny produkt/usługę/rynki

Jeśli branża, którą chcemy monitorować lub w nią inwestować przechodzi okres słabości – możemy wykorzystać to do swojej korzyści i kupić ETF z sektora.

5. Po ogłoszeniu zmian politycznych czy ekonomicznych

Zmiana rządu, wprowadzenie nowych regulacji czy podpisanie ważnego porozumienia handlowego może znacznie wpłynąć na sytuację finansową kraju oraz firm notowanych na giełdzie. Warto poznać tę korelację i podejść do zakupu ETF w sposób strategiczny.

6.W momencie gdy rynek osiąga historycznie niski poziom cenowy

Podobnie jak przy maksimach – warto pamiętać o tym żeby nie przegapić momentów historycznej niskości cenowej!

7.Podczas spadków stóp procentowych przez bank centralny danego kraju/rangi międzynarodowej,

Spadek stóp procentowych często prowadzi do wzrostu wartości aktywów finansowych takich jak obligacje czy fundusze indeksowe- dlatego też jest to dobry czas dla inwestycji właśnie w te instrumenty!

8.Po publikacji raportów analitycznych dotyczących danej branży/sektora/funduszu itd., które uzyskały dobrze wyniki (np.:grupy kapitałowej)

Analizując dostępne nam informacje przed dokonaniem decyzji zakupu należy szukać raportów analitycznych które potwierdzają nasze wcześniejsze założenia i pozytywnie oceniają daną branżę.

9.W momencie gdy podmioty z sektora ETF redukują swoje koszty

Jeśli dostawcy usług inwestycyjnych obniżają ceny oferowanych przez siebie produktów, możemy skorzystać na tym jako klienci. Dlatego warto śledzić informacje o takich zmianach w posiadanej portfelu firm działających na rynku finansowym.

10.Po ogłoszeniu stopnia inflacji oraz prognozowanej stopy wzrostu gospodarczego kraju

Zmiana tempa rozwoju kraju, a także spadki lub wzrosty cen mogą wpłynąć zarówno korzystnie jak i niekorzystnie dla notowań funduszu indeksowego – dlatego należy dokładniej przyglądaj się sytuacji makroekonomicznej.

Podsumowanie:

Istnieje wiele czynników wpływającymi na moment zakupu ETF – od specjalistycznej analizy danej branży czy firmy poprzez monitoring aktualności polityczno-gospodarczych do wykorzystania okazji wynikającej ze słabości kursowej danego instrumentu finansowego. Jednakże najważniejszą cechą dobrego inwestora jest umiejętność podejmowania decyzji strategicznego charakteru- opartych nie tylko o emocje ale przede wszystkim fakty!

Kup ETF, gdy uważasz, że rynek jest stabilny i masz wystarczająco dużo oszczędności. Zachęcam do odwiedzenia strony https://www.przytulny.pl/ dla dodatkowych informacji na temat inwestycji.

Link do Przytulnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here