Środek trwały to długotrwałe aktywo, które jest wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa. Często zdarza się, że firma decyduje się na sprzedaż takiego środka trwałego ze względu na różne przyczyny jak np. potrzeba pozyskania dodatkowych funduszy lub zmiana branży biznesowej.

Wprowadzenie do odpowiedzi: Środek trwały można sprzedać po określonym czasie od momentu jego zakupu i wprowadzenia do użytkowania przez firmę. Istnieją jednak pewne ograniczenia prawne oraz rachunkowe dotyczące tego procesu, o których warto pamiętać przy planowaniu sprzedaży środka trwałego.

Jak długo należy posiadać środek trwały przed jego sprzedażą?

Po jakim czasie można sprzedać środek trwały?

W biznesie istnieją różne rodzaje aktywów, które pomagają firmom generować zyski. Jednym z nich są środki trwałe – maszyny, urządzenia czy pojazdy wykorzystywane w procesach produkcyjnych lub usługowych. Ale co się dzieje, kiedy firma chce pozbyć się swojego majątku? Po jakim czasie można sprzedać środek trwały?

Na początek warto przypomnieć czym dokładnie jest ten typ aktywów i dlaczego ich posiadanie jest ważne dla działalności przedsiębiorstw.

Środki trwałe to mienie o żywotności powyżej jednego roku (lub cyklu obrachunkowego), służące do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą to być na przykład:

– Maszyny i urządzenia,
– Środki transportu,
– Budynki oraz lokale użytkowe.

Dlaczego posiadanie takiego majątku jest korzystne? Przy odpowiednim zarządzaniu może on przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji lub usług oraz poprawy jakości oferowanych produktów bądź usług. Ponadto stanowi on pewną wartość materialną firmy, która może zostać wykorzystana np. jako zabezpieczenie w przypadku potrzeby uzyskania finansowania bankowego.

Niemniej jednak niektóre przedsiębiorstwa decydują się na sprzedaż swojego majątku, np. w celu pozyskania środków finansowych lub zmiany kierunku działalności.

Istnieje jednak pewna zasada dotycząca okresów posiadania środka trwałego przed jego sprzedażą. Otóż polskie prawo podatkowe mówi o konieczności posiadanai danego aktywu przez co najmniej 12 miesięcy, aby pozwolić firmom skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (czyli tzw. CIT). Dotyczy to również przypadków przeniesienia własności takiego aktywu między spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

Oczywiście istnieją sytuacje wyłączające powyżej wymienioną regułę – np. gdy firma nie prowadzi działalność gospodarczej i chce pozbyć się używanego samochodu prywatnego czy innej rzeczy osobistej bądź jeśli dany środek trwały jest niszczenia szybciej niż zakładano i dlatego nie ma sensowności utrzymywania go w ewidencji firmy przez rok.

Warto też pamiętać o tym, że przepisy dotyczące obrotu majątkiem są różne dla rynku pierwotnego oraz wtórnego (czyli kupna-sprzedaży pomiędzy dwoma firmami).

Przedsiębiorstwo decydując się na sprzedaż środka trwałego powinno pamiętać o kilku kwestiach:

– Wartość rynkowa – warto dokładnie oszacować wartość majątku, aby nie ponieść strat finansowych.
– Umowy – należy przygotować umowę sprzedaży oraz w przypadku przekazywania na raty czy leasingu również inne dokumenty (np. umowa wynajmu).
– Opodatkowanie – każda transakcja wymaga dopełnienia odpowiednich obowiązków podatkowych (podatek VAT lub CIT).
– Stan techniczny i legalność posiadania danego aktywu.

Podsumowując, okres posiadania środka trwałego przed jego ewentualną sprzedażą to minimum 12 miesięcy. Niemniej jednak istotne jest zapoznanie się z konkretnymi przepisami dotyczącymi prawa podatkowego oraz innych regulacji prawnych związanym ze sprzedażą mienia firmy. Dzięki temu można uniknąć problemów natury formalnej bądź finansowej i efektywniej zarządzać swoim majątkiem gospodarczym.

Wezwanie do działania: Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 3 lat od nabycia środka trwałego można go sprzedać. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej Ośrodka Zamiejscowego Służby Księgowości pod adresem https://www.ozsk.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here