Po której stronie księguje się koszty?
Po której stronie księguje się koszty?

Koszty księguje się po stronie debetu (DR) lub kredytu (CR), w zależności od rodzaju transakcji. Wprowadzenie to podstawowa informacja dotycząca sposobu, w jaki księgowane są koszty w rachunkowości.

Księgowanie kosztów – po której stronie?

Księgowanie kosztów – po której stronie?

W prowadzeniu biznesu jednym z najważniejszych czynników jest zarządzanie finansami. W tym celu należy dokładnie monitorować wszystkie wydatki i przychody firmy, a także odpowiednio je księgować. Jednym z kluczowych zagadnień w tym procesie jest określenie, na jakiej stronie bilansu księguje się poszczególne rodzaje kosztów.

Podstawowym podziałem kosztów są te bezpośrednie oraz pośrednie. Koszty bezpośrednie to takie, które można przypisać konkretnemu produktowi lub usłudze np.: surowce czy opakowania użyte do produkcji danego artykułu. Natomiast koszty pośrednie dotyczą ogólnych potrzeb przedsiębiorstwa np.: wynagrodzenia pracowników działających w dziale administracyjnym.

Koszty bezpośredni zostaną ujęte jako część wartości produktu końcowego na liście materiałowej (BOM) dla każdego elementu składowego tego produktu i będą uwidocznione jako zużycia magazynowe danego elementy BOM-u.
Natomiast co do kwestii gdzie zaliczyć pozostałe typy wydatków trzeba rozróżnić pomiędzy sytuacją gdy dany wydatek:

1) Bezposerednio wpływaja na sprzedawane produkty/uslugi

2) Nie mają ani małego wpływu na sprzedawane produkty/uslugi

Jeśli chodzi o koszty bezpośrednie, to zasadą jest ich rozliczenie w całości jako kosztów produkcji. Oznacza to, że są one księgowane po stronie aktywów (np.: surowce) i zmniejszają wartość zapasów.

Koszty pośrednie natomiast powinny być podzielone na dwie grupy: funkcjonalne oraz niemające charakteru funkcjonalnego. W przypadku pierwszej grupy mamy do czynienia z wydatkami dotyczącymi określonych obszarów działalności firmy np.: wynagrodzenia pracowników ds. marketingu czy finansowych – które można przypisać konkretnym projektom lub produktom – te będą uwidocznione we wszystkich pozostałych dokumentach magazynowych posiadajacych informacje o tych elementach BOM-u.
W takim przypadku należy je rozliczyć jako koszt bezpośredni dla danego przedsięwzięcia i umiejscowić w pasywach bilansu.

Natomiast druga grupa wydatków nie ma już takiego charakteru funkcyjnego jak poprzednia; przykladami mogą byc między innymi opłaty za energię elektryczną czy media itp., gdzie ciężko uznać aby miały jaki kolwiek wpływ na kształtowanie się ceny końcowej usugi/produktui
Te zostaną ujęte jako ogólny koszt działalności przedsiębiorstwa i księgowane po stronie kosztów operacyjnych.

Podsumowując, odpowiednie rozliczanie poszczególnych rodzajów kosztów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Koszty bezpośrednie powinny być ujęte jako część wartości produktu końcowego i zmniejszać wartość zapasów. Natomiast w przypadku pozostałych wydatków należy uwzględnić ich charakter funkcyjny oraz wpływ na sprzedawane produkty/uslugi aby dokonac poprawnego określenia miejsca gdzie zostaną one przypisane podczas procesu księgowania wynikającego z prowadzenia bilansu firmy.

Wezwanie do działania: Prosimy zapoznać się z procedurami księgowymi i ustalić, po której stronie należy dokonywać kosztów. Zachęcamy również do odwiedzenia strony https://www.marszniemilczenia.pl/ w celu zdobycia dodatkowych informacji na temat prowadzenia biznesu.

Link tag HTML : https://www.marszniemilczenia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here