Praca operatora podestów ruchomych

Podesty ruchome to maszyny o wszechstronnym zastosowaniu, dzięki którym można prowadzić różne prace na wysokości. Sprawdzają się między innymi podczas robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, magazynowych czy prac z zielenią. Chcecie zająć się obsługą podnośników? Oto najważniejsze informacje dotyczące uprawnień, zarobków, obowiązków i pracy operatora podestów ruchomych!

Czym zajmuje się operator podestów ruchomych?

Operator podestów ruchomych to pracownik zajmujący się kierowaniem i obsługa podestów ruchomych przejezdnych – urządzeń transportu bliskiego (UTB) używanych do prac wysokościowych w obiektach i na zewnątrz nich.

Zadaniem operatora jest kontrolowanie, prowadzenie podestu ruchomego, umieszczenie go w odpowiednim miejscu oraz bezpieczna obsługa jego platformy roboczej i innych funkcji urządzenia. W trakcie swojej pracy operator musi dbać o przestrzeganie przepisów BHP oraz zaleceń producenta urządzenia.

Jakie podesty ruchome może obsługiwać operator z uprawnieniami UDT?

Podesty ruchome przejezdne dzielone są na różne kategorie pod względem ich sposobu poruszania się, a dokładnie są to:

 • Podesty ruchome samobieżne, inaczej przejezdne wolnobieżne umieszczone na podwoziu kołowym albo gąsienicowym,
 • Podesty ruchome zabudowane na przyczepach,
 • Podesty ruchome zabudowane na samochodach (podnośniki koszowe).

Do kategorii podestów ruchomych samobieżnych pod kątem ich konstrukcji zaliczane są trzy warianty tych urządzeń:

 • Podesty nożycowe,
 • Podesty teleskopowo-przegubowe,
 • Podesty masztowe.

praca operatora na podnośniku telekopowym

praca operatora na podeście nożycowym

Kto może pracować jako operator podestów ruchomych?

Aby pracować jako operator podestów ruchomych, konieczne jest posiadanie uprawnień – zaświadczenia kwalifikacyjnego nadanego przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) albo TDT (Transportowy Dozór Techniczny). 

Konieczne jest również spełnienie trzech poniższych warunków. Pełnoletności, posiadania wykształcenia na poziomie co najmniej podstawowym oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora podnośników potwierdzony zaświadczeniem od lekarza.

Uprawnienia operatora podestu ruchomego – jak je uzyskać?

Uprawnienia na podesty nadawane są po pozytywnym zaliczeniu egzaminu odbywającego się przed komisją UDT. Egzamin ten składa się z części pisemnej – egzaminu testowego z pytaniami zamkniętymi, a także z części praktycznej – pytania dotyczącego obsługi podestu oraz jego prowadzenia przez tor.

Aby odpowiednio przygotować się do egzaminu, warto zapisać się na kurs na podesty ruchome, podczas którego można dowiedzieć się wszystkiego, co najważniejsze o teorii i praktyce korzystania z tego rodzaju urządzeń. Po zakończonym kursie przystępuje się do egzaminu, który organizowany jest przez ośrodek szkoleniowy.

Uprawnienia na podesty ruchome po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przekazywane są w ciągu 30 dni pocztą na adres kursanta. Mają one formę plastikowej karty z danymi operatora i należy posługiwać się nimi razem z dowodem tożsamości. Czas ważności uprawnień to 5 lat – następnie można wystąpić z wnioskiem o ich przedłużenie.

Po więcej informacji dotyczących szkoleń odsyłamy do artykułu: https://infobudowa.pl/szkolenia-na-podesty-ruchome-co-warto-wiedziec/  

Jakie obowiązki ma operator podestów ruchomych?

Operator podestów ruchomych ma określone obowiązki, które związane są z obsługą tego rodzaju maszyn. 

Zobowiązany jest on do dokładnej kontroli urządzenia przed rozpoczęciem pracy, a także do przestrzegania zasad BHP oraz zasad bezpiecznej eksploatacji podestu, między innymi pod względem jego prowadzenia, wysokości pracy, udźwigu, położenia platformy czy powierzchni, po której porusza się podnośnik.

Operator podestów ruchomych – gdzie może znaleźć pracę?

Praca dla operatora podestów ruchomych dostępna jest w wielu firmach, między innymi można znaleźć ją w:

 • Firmach budowlanych i remontowych,
 • Firmach zajmujących się montażem i instalacją,
 • Magazynach, 
 • Centrach logistycznych,
 • Firmach ogrodniczych,
 • Firmach świadczących usługi podnośnikami,
 • Wypożyczalniach podnośników.

Pracy w zawodzie można szukać zarówno w Polsce, jak i za granicą, co pozwala na łatwe znalezienie zatrudnienia.

Operator podestów ruchomych – zarobki

Jeśli chodzi o zarobki, operator podestów ruchomych według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń i serwisów ogłoszeniowych operator podestu zarabia średnio około 5410 złotych brutto na miesiąc, co daje około 4000 złotych netto miesięcznie. Za granicą operatorzy maszyn mogą liczyć na wynagrodzenie a poziomie 12-18 euro brutto za godzinę.

Warto wskazać, że pensja zależna jest od wielu czynników, między innymi od stażu pracy, wielkości firmy, jej lokalizacji, formy zatrudnienia.

Podsumowanie

Operator podestów ruchomych zarządza urządzeniami wykorzystywanymi do prac wysokościowych, dbając o bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów. Aby uzyskać kwalifikacje, trzeba zdać egzamin UDT lub TDT, być pełnoletnim, mieć podstawowe wykształcenie i brak przeciwwskazań zdrowotnych. Operatorzy mogą pracować w firmach budowlanych, magazynach, czy firmach ogrodniczych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Średnie zarobki w Polsce to około 5410 zł brutto, za granicą dochodzą do 18 euro/godz. Chcesz rozwijać swoją karierę, pracować na wysokościach i zarabiać atrakcyjne wynagrodzenie? Uzyskaj kwalifikacje i zostań operatorem podestów ruchomych!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here