resocjalizacja studia

Czy chciałbyś sprawdzić się w roli osoby, która pomaga ludziom wracającym na właściwe tory życia? Resocjalizacja to fascynujący kierunek studiów, który otwiera drzwi do pracy w poszukiwanej i pożytecznej społecznie dziedzinie. Przeczytaj dalszą część artykułu, aby dowiedzieć się, jak możesz stać się specjalistą w tym zakresie, a także poznać możliwości zawodowe osób z wykształceniem w tym kierunku.

Resocjalizacja – co to za kierunek?

Resocjalizacja jest dziedziną naukową zajmującą się procesami przywracania do społeczeństwa osób, które mają problemy z prawem, uzależnieniami czy należą do grup marginalizowanych. Jej celem jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z jego normami i wartościami. Jest to dziedzina nauki często łączona i wykorzystująca wiedzę z zakresu socjoterapii, ponieważ obie dziedziny uzupełniają się, oferując kompleksowe podejście do pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z tym studia Resocjalizacja z elementami socjoterapii skupiają się na edukacji i przygotowaniu studentów do pracy z różnymi grupami osób wykluczonych społecznie. Kierunek ten należy do obszaru nauk pedagogicznych i koncentruje się na metodach pracy resocjalizacyjnej oraz socjoterapeutycznej. Więcej na ten temat dowiesz się, klikając w link: https://studia-online.pl/kursy/4869398.

Gdzie można pracować po Resocjalizacji?

Resocjalizacja kierunek studiów

Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny resocjalizacji. Dlatego jedną z największych zalet ukończenia kształcenia w tym zakresie jest zdobycie wiedzy i umiejętności pożądanych na rynku pracy. Wśród najbardziej poszukiwanych zawodów wymienia się:

 • pracowników socjalnych,
 • specjalistów ds. interwencji kryzysowych,
 • wychowawców w placówkach,
 • pedagogów resocjalizacyjnych,
 • socjoterapeutów.

Zapotrzebowanie rynku pracy sprawia, że absolwenci tego kierunku mają szeroki wybór ścieżki kariery najlepiej odpowiadającej ich umiejętnościom. Do instytucji, które poszukują specjalistów z zakresu resocjalizacji, należą m.in.:

 • placówki penitencjarne,
 • zakłady poprawcze,
 • ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne,
 • stowarzyszenia zajmujące się profilaktyką i promocją zdrowia,
 • organizacje non-profit;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej.

Resocjalizacja – studia na miarę współczesnych potrzeb, czyli jakie?

Studia, które odpowiadają na aktualne potrzeby studentów, powinny dawać możliwość kształcenia w nowoczesny sposób i na wysokim poziomie. Program musi być przygotowany zgodnie z najnowszymi wymogami rynku pracy i bieżącym stanem wiedzy naukowej. Studia na miarę współczesnych potrzeb to takie, które nie ograniczają studentom możliwości realizowania swoich pasji, podejmowania pracy lub innych aktywności.

Takie studiowanie zapewnia Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która od ponad 20 lat kształci ludzi aktywnych zawodowo, umożliwiając im poszerzanie swoich kompetencji oraz zdobywanie nowych kwalifikacji. Jest to nowoczesna Uczelnia korzystająca z rozwiązań e-learningowych, co pozwala znacznie ograniczyć codzienne dojazdy na zajęcia. W przypadku nieobecności materiały dydaktyczne zostaną udostępnione na Twoim indywidualnym koncie studenta i będą dla Ciebie dostępne 24/7, co umożliwi naukę w dowolnym miejscu i czasie. Dlatego już dziś postaw na studia na miarę XXI wieku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here