Czy kawa może być na fakturę?
Czy kawa może być na fakturę?

Tak, kawa może być na fakturę jako koszt poniesiony przez firmę lub przedsiębiorcę w związku z działalnością biznesową. W takim przypadku należy zachować odpowiedni dokument potwierdzający zakup oraz prawidłowo wpisać go do ewidencji księgowej.

Możliwość odliczenia kosztów kawy z faktury

Czy kawa może być na fakturę?

W dzisiejszych czasach wiele firm oferuje swoim pracownikom darmową kawę w biurze. Jednakże, czy można odliczyć koszty zakupu tejże kawy z podatku dochodowego? Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko w pewnych okolicznościach.

Możliwość odliczenia kosztów związanych ze spożywaniem napojów przez pracowników jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez przedsiębiorców. W rzeczywistości jednak nie wszystkie wydatki są uznawane za uzasadnione i mogą zostać odjęte od podstawy opodatkowania.

Aby móc uwzględnić wydatek dotyczący konkretnego produktu (takiego jak np. kawa), musi on spełniać określone wymagania prawne oraz posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające jego zakup i przeznaczenie do użytku służbowego.

Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze zwrotu VAT-u za nabycie towarów lub usług dla celowości prowadzonej działalności gospodarczej (a więc także za kupioną dla potrzeb firmy herbatkę lub filiżanki cappuccino), powinien mieć wystawkowaną fakturzę VAT-a zawierając przede wszystkim dane sprzedającego oraz nabywcji.

W przypadku gdy chodzi o koszty zakupu kawy, muszą być one związane wyłącznie ze służbową działalnością firmy. Przedsiębiorca powinien mieć na uwadze fakt, że jeśli pracownicy spożywają kawę w celach prywatnych (takich jak np. odpoczynek), to nie można odliczyć tych kosztów.

Aby móc skorzystać z możliwości odliczenia kosztów kupionej dla potrzeb firmy kawy trzeba również pamiętać o tym, by cena produktu znajdowała się w granicach rozsądnej ceny rynkowej oraz by dokumentacja dotycząca jego nabycia i przeznaczenia do użytkowania zawierała wszystkie istotne informacje wymagane przez prawo podatkowe.

Warto przy okazji wspomnieć także o faktu, że przepisy prawa stanowią jednoznacznie: przedmiotem opodatkowania jest wartość dodana sprzedanego towaru lub usługi – czyli różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu lub produkcji danego produktu bądź świadczonej usługi. Oczywiście więc każdy rodzaj wydatków ponoszonych przez firmę może wpływać na wysokość wynikającej stąd podstawy opodatkowania – dlatego też warto dokładnie sprawdzić swoje książki rachunkowe i ewentualną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty charakter nabywanego asortyment biznesowy.

Podsumowując, odliczenie kosztów związanych z kupioną dla potrzeb firmy kawą jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone wymagania prawne oraz będą posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zakup i przeznaczenie do użytku służbowego. Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze zwrotu VAT-u za nabycie towarów lub usług należy mieć wystawkowaną fakturzę VAT-a zawierając przede wszystkim dane sprzedającego oraz nabywcji.

Tak, kawa może być na fakturę.

Link tagu HTML do https://www.biegiemprzezpolske.pl/:

Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here