Czy można sprzedać akcje imienne?
Czy można sprzedać akcje imienne?

Tak, akcje imienne można sprzedać na giełdzie lub poza nią. Akcje imienne są to takie, które nie mają przypisanego numeru identyfikacyjnego (ISIN), a zamiast tego posiadają nazwę i nazwisko właściciela. W przypadku ich sprzedaży konieczne jest potwierdzenie własności przez podpisanie stosownych dokumentów oraz wykonanie innych procedur określonych przez daną instytucję finansową lub giełdę.

Czy akcje imienne można sprzedać?

Czy akcje imienne można sprzedać? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które posiadają takie papiery wartościowe. Akcje imienne to specyficzny rodzaj akcji emitowany przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Ich cechą charakterystyczną jest brak wpisu do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez depozytariusza centralnego.

W przypadku innych typów papierów wartościowych, jak np. zwykłe akcje czy obligacje, proces sprzedaży wygląda stosunkowo prosto i przejrzyście – wystarczy dokonać transakcji na rynku giełdowym lub pozagiełdowym przy pomocy pośrednika finansowego. W przypadku papierów wartościowych bezskarbowych (czyli m.in., właśnie tych dotyczących) sytuacja może być bardziej skomplikowana.

Jednym ze sposobów na odnalezienie kupca dla swoich nieimieniennych papierów wartosciowych jest ich przekształcenie w inne instrumenty finansowe – często spotykane są tu opcję konwersji lub zamianę jednej formy certyfikatu na innego o podobnych parametrach ekonomicznych i prawno-formalnych.

Kolejną możliwość stanowi korzystanie z usług biur maklerskich czy broker’s offices zajmujących się zawodowo obrotem produktami ponoszenia ryzyka regulowanymi przez odpowiednie instytucje finansowe. Przy pomocy takich firm inwestorzy mogą załatwić wszelkie formalności związane ze sprzedażą swoich papierów wartościowych, a dodatkowo mają pewność, że trafiają one w ręce profesjonalistów.

Należy jednak pamiętać o tym, że niektóre spółki emitujące akcje imienne wprowadzają do nich specjalne klauzule ograniczające ich możliwość przepływu na wolnym rynku – to znaczy zawężając zakres podmiotow uprawnionych do nabycia tych instrumentów finansowych lub określając warunki wymagane dla dokonania transakcji (np. konieczność posiadania minimalnej liczby udziałów). W przypadku tego typu regulacji istnieją dwa głównie sposoby pozyskania nabywcy: 1) wyspecjalizowane agencje brokerskie zajmują się szukaniem kupca spoza grona dotychczasowego właścicieli; 2) przedstawiciele zarządu oraz członkowie Rady Nadzwyczajnej podejmują staranie w celu skontaktowania się z potencjalnymi klientami i namawianiem ich na nabycie nowo-emisjonowanych akcji.

Warto również wspomnieć o aspekcie opodatkowania przy tej formie obrotu – wynika ono bezpośrednio ze stosownego artukułu ustawy Prawa Cywilnego stanowiacego o tym, że papierów wartościowych bezskarbowych nie można sprzedawać na wolnym rynku (np. giełda), co skutkuje zwolnieniem z podatku od obrotu papierami wartosciowymi.

Podsumowując, sprzedaż akcji imiennych może być procesem bardziej wymagającym niż w przypadku innych typów papierów wartościowych. Istnieją jednak sposoby na znalezienie kupca dla tych instrumentów finansowych – jednym ze sposobów jest przekształcenie ich w inne papiery wartosciowe lub korzystanie z usług biur maklerskich i broker’s offices zajmujących się zawodowo obrotem produktami ponoszenia ryzyka regulowanymi przez odpowiednie instytucje finansowe . Należy również pamiętać o klauzulach ograniczających możliwość przepływu takich akcji oraz aspekcie opodatkowania przy tej formie transakcyjnej – wynika ono bezpośrednio ze stosownego artykulu ustawy Prawa Cywilnego stanowiacego o tym, że tego rodzaju certyfikaty nie mogą byæ nabywane/sprzedawane za poœrednictwem publicznego rynków handlowania towarami czy obligacjami emitentówwyczajniacych wszelkie formalności administracyjne powiązanew systemach zarządzania danymi elektronicznemi.

Tak, można sprzedać akcje imienne. Zachęcam do korzystania z usług platformy inwestycyjnej MoneyGO.pl. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszam do odwiedzenia strony: https://www.moneygo.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here