Umorzenie postępowania jest jednym z możliwych sposobów zakończenia sprawy karno-administracyjnej. Oznacza to, że organ prowadzący postępowanie (np. prokuratura) decyduje o zaprzestaniu dalszych działań w danej sprawie ze względów proceduralnych lub materialnych. Jednakże umorzenie postępowania niekoniecznie kończy całą sprawę i może mieć różne konsekwencje dla osoby podejrzanej czy pokrzywdzonej.

Konsekwencje umorzenia postępowania dla stron procesu

Czy umorzenie postępowania kończy sprawę? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób biorących udział w procesie. Umorzenie to decyzja sądu o zaprzestaniu prowadzenia postępowania z powodu braku podstaw do jego kontynuowania lub na wniosek jednej ze stron. W takim przypadku często pojawiają się obawy co do konsekwencji dla stron procesu.

Przede wszystkim należy zauważyć, że umorzenie nie jest równoznaczne z wyrokiem uniewinniającym czy skazującym. Oznacza ono tylko i wyłącznie przeprowadzone działania prawne przez sąd mające na celu rozstrzygnięcie danej sprawy bez orzeknięcia winy lub niewinności oskarżonego.

Dla osoby będącej przedmiotem dochodzenia oraz jej bliskich może być to ulga psychiczna – długotrwałe trwanie w stresującej sytuacji ma bowiem negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jednakże dla firm uczestniczących w sporze biznesowym taka decyzja może okazać się dużo bardziej kosztowna niż pozornie mogłoby się wydawać.

W pierwszej kolejności warto pamiętać o tym, że strony ponoszą opłaty za wszczynanie postępowań sądowych oraz za wynajmowanie prawników reprezentujących ich interesy podczas całego procesu (np.: honoraria, koszty dojazdu na rozprawy itp.). W przypadku umorzenia postępowania te wydatki nie zostaną zwrócone. Z drugiej strony jednakże, jeżeli proces został przegranym dla jednej ze stron to odpowiedzialna jest ona za pokrycie kosztów sądowych oraz zwrot honorariów prawniczych osoby reprezentującej pozwanego.

Co więcej, decyzja o umorzeniu postępowania może mieć negatywne konsekwencje finansowe również w kontekście dalszej działalności przedsiębiorstwa. Jeśli bowiem sprawa dotyczyła np.: niewypłacenia należnych wynagrodzeń pracownikom czy też naruszenia praw autorskich przez firmę – taka informacja może być ujawniona publicznie i wpłynąć negatywnie na reputację firmy.

Oczywiście warto podkreślić fakt, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i analizy skutków takiego właśnie rozstrzygnięcia sprawy. Nie można zaprzeczyć temu, że czasami decyzja o umorzeniu będzie lepsza niż prowadzenie trudnej walki w sądzie – szczególnie jeśli brak jest jasno określonych dowodów lub szanse na sukces były bardzo małe od samego początku sporu.

Podsumowując: Umorzanie postępowań to częsty scenariusz działań podejmowanych przez polskie sądy zarówno pozwanej jak i powodowej strony. W przypadku umorzenia postępowania warto mieć na uwadze, że takie rozwiązanie nie kończy w pełni sporu – może on bowiem zostać ponownie otwarty jeśli pojawią się nowe dowody lub okoliczności mające wpływ na jego przebieg. Dla firm uczestniczących w procesach sądowych decyzja o umorzeniu może wiązać się z licznymi konsekwencjami finansowymi oraz reputacyjnymi, dlatego też należy dokładnie przemyśleć każdy krok podczas trudnej walki przed sądem.

Wezwanie do działania: Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie https://www.womanspace.pl/ w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie „Czy umorzenie postępowania kończy sprawę?”.
Link tag HTML: Kliknij tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here