Amortyzacja środka trwałego to proces rozłożenia kosztów jego nabycia lub wytworzenia na określony czas, zwykle przez cały okres eksploatacji. Wprowadzenie amortyzacji pozwala przedsiębiorstwom ujawnić rzeczywisty stan swoich aktywów oraz umożliwić ich zastąpienie w przypadku potrzeby. Odpowiedź na pytanie „Kiedy należy rozpocząć amortyzację środka trwałego?” jest uzależniona od przepisów podatkowych i rachunkowości, które precyzyjnie regulują moment wprowadzenia tego procesu dla różnych rodzajów aktywów stałych.

Kiedy rozpoczyna się amortyzacja środka trwałego?

W dzisiejszych czasach, wiele przedsiębiorstw posiada środki trwałe w swoim posiadaniu. Mogą to być maszyny, urządzenia czy też nieruchomości. W przypadku takich aktywów finansowych istnieje konieczność dokonywania amortyzacji.

Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów nabycia lub wytworzenia danego środka trwałego na określony czas eksploatacji tego zasobu firmy. Oznacza to, że koszty te nie są uwzględniane jednorazowo jako wydatek w momencie zakupu lub produkcji danej rzeczy.

Kiedy należy rozpocząć amortyzację? Czy można ją odroczyć do późniejszego momentu?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa podatkowego oraz rachunkowości, obowiązek dokonania odpisu amortyzacyjnego powstaje już od pierwszego dnia użytkowania danego środka trwałego przez firmę.

Oczywiście warto tutaj wspomnieć o tym, że nie wszystkie elementy mające wpływ na działalność firmy muszą zostać objęte tym procesem księgowym i podatkowym – tylko te pozycje ujmowane jako inwestycja (tak więc np.: zużywalne materiały biurkowe typu papier ksero czy spinacze oczywiście tu się nie liczą).

Nie ma możliwości uzyskania ulgi ani zwolnienia ze stosowania tego obowiązku w przypadku, gdy firma nie osiąga dochodu lub jest on zbyt niski. Jest to bowiem obligatoryjny element prowadzenia ksiąg rachunkowych i bilansów.

Warto przy tym podkreślić, że okres amortyzacji uzależniony jest od rodzaju aktywów finansowych oraz ich wartości początkowej. W przypadku środków trwałych o mniejszej wartości jednorazowe odpisy mogą być wykonywane na większych poziomach procentowych niż np.: w sytuacji nabycia samochodów ciężarowych czy maszyn przemysłowyh.

Co ważne: przedsiębiorcy powinni pamiętać o dokładnym ustaleniu daty rozpoczęcia amortyzacji danego środka trwałego oraz wysokość odpisanych kwot – ta informacja wpływa bezpośrednio na właściwe ujęcie kosztu operacyjnego firmy (co ma znaczenie dla jej wyniku końcowego).

Najczęściej stosowanym sposobem kalkulowania wielkości rocznych odpisów są metody liniowa i degresywna:

– Metoda liniowa polega na równomiernym dzieleniu ceny zakupu przez cały czas eksploatacji urządzenia.
– Metoda degresywna natomiast opiera się głównie na założeniu szybszego zużywanie sprzętu we wcześniejszym etapie użytkowania a następnie spowolnieniu tego procesu w kolejnych latach.

Warto tutaj wspomnieć, że niezależnie od wybranej metody liczenia amortyzacji istotnym elementem jest dokładne rejestrowanie odpisów oraz ich zgodność ze stanem faktycznym środka trwałego – warto podkreślić, że każdy błąd może wpłynąc na prawidłowe funkcjonowanie firmy i być powodem do korekty księgowej (a co za tym idzie dodatkowych kosztów).

Podsumowując: rozpoczęcie amortyzacji danego środka trwałego uzależnione jest przede wszystkim od momentu jego użytkowania przez firmę. Obowiązek ten dotyczy niemalże każdego rodzaju inwestycji pozwalającej na poprawienie lub rozwinięcie działalności przedsiębiorstw.

Niezaprzeczalną korzyścią wynikającą z takiego podejścia jest możliwość równomiernych ujmowań kosztów inwestycyjnych w czasie eksploatacji danej rzeczy a także pojawiająca się opcja sprawniejszego zarządzania finansami firmy dzięki skrupulatnej dokumentacji wykonanych operacji.

Wezwanie do działania: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację środka trwałego należy rozpocząć w miesiącu, w którym dany środek trwały został oddany do użytkowania lub zdobyty. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi przepisami i wytycznymi na stronie https://www.zareczona.pl/.

Link tagu HTML: https://www.zareczona.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here