Zgodnie z polskim prawem podatkowym, termin na zaksięgowanie faktury kosztowej wynosi 90 dni od daty wystawienia dokumentu. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców i firm, którzy muszą pamiętać o terminach księgowania swoich wydatków. Przekroczenie tego czasu może skutkować sankcjami finansowymi oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Dlatego warto dbać o odpowiednią organizację procesów księgowych i przestrzegać obowiązujących regulacji.

Termin na zaksięgowanie faktury kosztowej

Ile mam czasu na zaksięgowanie faktury kosztowej?

Termin na zaksięgowanie faktury kosztowej jest jednym z najważniejszych aspektów księgowości w firmie. Właściwe i terminowe jej ujęcie wpływa nie tylko na stan konta, ale także ma znaczenie dla podatku dochodowego oraz innych spraw finansowych.

Zgodnie ze standardami rachunkowości polskiej (SRP), przedsiębiorca powinien dokonywać rejestracji każdej otrzymanej faktury w ciągu 30 dni od daty dostawy towarów lub wykonania usługi. Jest to określone przez art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jednakże istnieją sytuacje, gdy ten czas może zostać wydłużony.

Przede wszystkim warto pamiętać, że jeśli dana firma prowadzi ewidencje VAT-owską miesięczną lub kwartalną – musi mieć uregulowane kwestie dotyczące dokumentowania sprzedaży czy zakupu do końca danego okresu rozliczeniowego – czyli odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca bądź kwartału. Oznacza to więc konieczność szybszego rejestrowania posiadanych faktur niż wynikałoby to bezpośrednio z prawa.

W przypadku niespełnienia wymagań co do terminowości przyjmowania dokumentów umożliwiających ustalenie wysokości należnego podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 720 złotych. Warto więc pilnować terminów.

Jednakże istnieją okoliczności, które umożliwiają wydłużenie czasu na zaksięgowanie faktury kosztowej. Przede wszystkim – jeśli dostawca nie przesłał faktury lub przysyła ją po upływie wymaganego terminu – daje nam to prawo do rejestrowania jej maksymalnie przez kolejne trzy miesiące (licząc od końcowej daty oryginalnego okresu).

Drugim przypadkiem jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT dla małych firm o przychodach poniżej 2 mln euro rocznie. Takie firmy mogą korzystać ze zwolnienia „na życzenie”, co oznacza brak konieczności płacenia tego podatku oraz mniejsze obciążenie administracyjne – jednak należy mieć na uwadze że takiej opcji nie można stosować we wszystkich sytuacjach.

Jeśli chodzi natomiast o ujęcie dokumentacji księgowej sprzed kilku lat – warto sprawdzić jakie są regulacje dotyczące archiwizacji danych finansowych; gdy firma prowadzi ewidencje papierową musi ona przechowywać dowody rachunkowe przez minimum piętnaście lat a w przypadkukiedy posiadamy już elektroniczną formate względem dokumentów papierowych – pięć lat od końca roku obrotowego.

Podsumowując, termin na zaksięgowanie faktury kosztowej wynosi 30 dni od daty dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednakże istnieją okoliczności, które umożliwiają wydłużenie czasu na jej rejestrację – w przypadku braku faktury czy skorzystania ze zwolnienia VAT dla małych firm o przychodach poniżej 2 mln euro rocznie. Warto również pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniej archiwizacji danych finansowych przez minimum piętnaście lat (lub krócej w przypadku przechowywania ich elektronicznie). Przy przekroczeniu tych wymagań grozi nam kara pieniężna i negatywny wpływ na stan naszej ksiąg rachunkowych oraz podatkowe rozliczenia firmy..

Masz 14 dni na zaksięgowanie faktury kosztowej. Zachęcam do odwiedzenia strony https://zespolnapiecia.pl/ w celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia. Oto link tag HTML do strony: https://zespolnapiecia.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here