Jeszcze lepsze zarządzanie usługami informatycznymi dzięki ITIL® 4

ITIL®4 pozwala zarządzać usługami IT w taki sposób, by odpowiadać na dynamiczne potrzeby biznesów zanurzonych w globalną rewolucję cyfrową. Sprawdź, czym różni się ona od wersji poprzedniej oraz jak i dlaczego warto ją wdrożyć w swojej firmie.

Czym jest ITIL?

ITIL® to zestaw najlepszych praktyk przeznaczonych do zarządzania usługami informatycznymi (ITSM – Information Technology Service Management). Skupiają się one na dostosowywaniu usług IT do potrzeb biznesowych i zapewnianiu ciągłego doskonalenia tych usług. To o tyle istotne, że postępująca globalna transformacja cyfrowa doprowadziła do coraz częstszej fuzji technologii cyfrowych z zasobami fizycznymi oraz działaniami ludzi.

W 2019 roku AXELOS opublikował najnowszą wersję tych praktyk, czyli ITIL 4. Od wersji poprzedniej odróżnia ją przede wszystkim elastyczne podejście. Co dokładnie proponuje edycja 4. ITIL® w kwestii projektowania usług IT?

ITIL 4 – innowacyjność i elastyczność

ITIL® v3 skupiało się na 5 etapach cyklu życia usługi (Service Lifecycle): Strategii, Projektowaniu, Przekazywaniu, Eksploatacji Doskonaleniu. ITIL® 4 przebudował koncepcje główne i zaproponował System Wartości Usług (SVS – Service Value System). Dzięki niemu cały proces zarządzania usługami IT koncentruje się nie tylko na ich świadczeniu, ale i na współtworzeniu za ich pomocą wartości biznesowej. Według założeń uczestniczą w nim wszyscy interesariusze w dostarczenie klientowi produktu końcowego.

Ponadto w ITIL®pojęcie procesów zastąpiono pojęciem praktyk, odzwierciedlając w ten sposób bardziej holistyczne i elastyczne podejście tej metody w dostarczaniu usług IT. Wersja 4. aktywnie integruje się z innymi popularnymi metodykami, takimi jak Agile, DevOps czy Lean. Wprowadza też pojęcie czterech wymiarów (Organizacje i ludzie, Informacje i technologie, Partnerzy i dostawcy, Strumienie wartości i procesy) jako kluczowych aspektów w dostarczaniu wartościowego produktu. Wymiary te zostały szerzej rozbudowane niż wcześniej proponowane w ITIL® 3 zestawienie 4P (People, Processes, Partners and Products), aby zapewnić całościowe zrozumienie organizacji i czynników środowiska, w którym organizacja działa.

Dzięki elastycznemu i innowacyjnemu podejściu ITIL® 4 odzwierciedla nowoczesne wyzwania i potrzeby w zarządzaniu usługami IT w erze Czwartej Rewolucji Cyfrowej. Wdrażając ten zestaw praktyk w swoich działaniach, możesz m.in.:

  • Zwiększyć wartość dostarczanych produktów i usług (a poprzez to, wartość całego biznesu).
  • Kompleksowo podchodzić do tworzenia wartości, eliminując podziały i konflikty.
  • Pracować efektywnie nawet w dynamicznie zmieniających się środowiskach i branżach.
  • Budować wartościowe i zaufane relacje z interesariuszami.
  • Usprawniać działania jednostek i całej organizacji, stosując elastyczne, ale skuteczne zasady (współ)pracy w zespołach.

Jak wdrożyć ITIL® 4 w firmie?

Jak wdrożyć ITIL® 4 w firmie

Chcąc dokładnie poznać, zrozumieć i wdrożyć ITIL® 4 w swoich działaniach, należy zacząć od podstaw. ITIL® 4 Foundation to podstawowy poziom certyfikacji, który zapoznaje z fundamentalnymi pojęciami, terminologią i elementami ITIL®. Jest to pierwszy krok dla każdego, kto chce zgłębić wiedzę w tym zakresie.

ITIL®4 Foundation do 2-dniowy kurs w języku polskim lub angielskim wprowadzający uczestników w nową odsłonę zbioru praktyk zarządzania usługami IT. Można go zrealizować stacjonarnie albo online (na żywo, w czasie rzeczywistym). Celem szkolenia jest zarówno przekazanie uczestnikom wiedzy  z zakresu ITIL 4, jak i przygotowanie ich do egzaminu na poziomie Foundation, dzięki któremu można uzyskać międzynarodowego certyfikatu.

Zapisy na szkolenie ITIL® 4 Foundation prowadzone są online na stronie Inprogress (zakup jednorazowy lub w ramach subskrypcji Inprogress Plus). Szczegóły na stronie organizatora szkolenia.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącymi do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here