Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jako asystent AI nie posiadam informacji o planowanych transakcjach między dwoma przedsiębiorstwami. Proszę skontaktować się z oficjalnymi źródłami lub specjalistami ds. finansowych w celu uzyskania bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Analiza prognoz dotyczących ceny akcji Orlen i PGNiG na rynku

W ostatnim czasie na rynku finansowym pojawiły się spekulacje dotyczące fuzji między dwoma największymi polskimi firmami paliwowymi – Orlenem i PGNiG. Wielu inwestorów zastanawia się, jak taka transakcja wpłynęłaby na cenę akcji obu spółek.

Analizując prognozy ekspertów, można stwierdzić, że perspektywy dla przyszłości wyglądają dobrze dla zarówno Orlenu, jak i PGNiG. Według raportu opublikowanego przez analityków Dom Maklerski BOŚ w maju 2021 roku cena akcji Orlenu może wzrosnąć do 130 złotych za jedną sztukę w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Z kolei według danych ze strony internetowej Conotoxia Trading ceny akcji PGNIG-u mogą osiągnąć poziom nawet około 9 złotych za jeden papier wartościowy.

Jakie czynniki wpływają na tak optymistyczne prognozy? Przede wszystkim rosnąca cena surowca energetycznego oraz poprawa sytuacji gospodarczej kraju po pandemii COVID-19. Rosnący popyt na produkty petrochemiczne oraz gazowe skutkuje bowiem większą sprzedażą produktów oferowanych przez te firmy i tym samym wzrostem ich przychodów.

Część ekspertów uważa jednak, że fuzja między Orlenem a PGNiG-iem może jeszcze bardziej zwiększyć wartość akcji obu spółek. Połączenie tych dwóch gigantów branży paliwowej i gazowej pozwoliłoby na osiągnięcie większej efektywności w procesie wydobycia, przetwarzania oraz dystrybucji surowca energetycznego.

Warto tutaj wspomnieć o innej transakcji, która miała miejsce już wcześniej – przejęciu przez Orlen Grupy Lotos. W wyniku tego ruchu cena akcji Orlenu wzrosła znacznie (o ponad 60% w ciągu pierwszych trzech miesięcy od ogłoszenia transakcji). Podobne skutki mogłyby mieć ewentualne rozmowy dotyczące fuzji z PGNiG-iem.

Jednakże należy podkreślić również fakt, że rynek finansowy jest bardzo nieprzewidywalny i wiele czynników wpływa na zmienność cen papierów wartościowych. Należy więc dokładnie analizować sytuację przed podejmowaniem decyzjami inwestycyjnymi.

Podsumowując – prognozy dotyczące ceny akcjii zarówno Orliena jak i PGNIG-u są dobre dzięki poprawie koniunktury gospodarczej kraju oraz wzrostowi cen surowca energetyczngo . Jednoczesna konsolidacja tych dwóch firm miałaby pozytywny wpływ na wartość akcji, ale należy pamiętać o zmienności rynku finansowego i dokładnie analizować sytuację przed podejmowaniem decyzjami inwestycyjnymi.

Wezwanie do działania:
Proszę skontaktować się z biurem inwestycyjnym w celu uzyskania informacji na temat daty akcji Orlen za PGNiG.
Link tag HTML do: https://beautybook.pl/:
BeautyBook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here