Amortyzacja jednorazowa to specjalny rodzaj odpisu amortyzacyjnego, który przysługuje przedsiębiorcom na zakupione środki trwałe. Jest to więc związane z działalnością gospodarczą i dotyczy tylko podmiotów prowadzących taką działalność.

Podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja to jedno z najważniejszych narzędzi finansowych, które służy do obniżenia kosztów przedsiębiorstw. Polega ona na stopniowym odpisaniu wartości rzeczowej środków trwałych przez określony czas ich użytkowania. Jednakże nie każdemu podmiotowi gospodarczemu przysługuje możliwość skorzystania z amortyzacji jednorazowej.

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu i dowiedzmy się, komu właściwie przysługuje ta forma odliczenia.

Zacznijmy od definicji pojęcia „podatnik”. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP), są nim osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną np. spółki jawne czy partnerskie.

Podmioty te prowadzą działalność opodatkowaną PDOP i mają obowiązek płacić należny podatek dochodowy w wysokości 19%. Dla tych firm istnieją różnego rodzaju ulgi i zwolnienia – w tym również możliwość dokonania amortyzacji swoich aktywów trwałych lub inwestycyjnych.

W przypadku korzystania ze standardowego sposobu naliczenia odpisów amortyzacyjnych, firma musi rozłożyć koszt nabycia danego środka trwałego na kilka lat jego użytkowania. Oznacza to, że odpisy będą dokonywane co roku w równych ratach.

Jednakże istnieje również możliwość skorzystania z tzw. „amortyzacji jednorazowej”. Polega ona na odliczeniu całego kosztu zakupu danego środka trwałego lub inwestycyjnego w całości w momencie jego nabycia – bez konieczności rozkładania go na kilka lat.

Taka forma amortyzacji jest dostępna tylko dla określonego grona podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność opodatkowaną PDOP i spełniają ściśle określone warunki ustawowe.

Przede wszystkim dotyczy to firm, które wykorzystują środki trwałe lub inwestycyjne do celów produkcyjnych czy usługowych. Zatem przedsiębiorstwa handlowe czy biura nie są uprawnione do skorzystania z tej formy odliczenia.

Dodatkowo wymagana jest wysokość kosztów poniesionych przez firmę na zakupy aktywów trwałych oraz ich wartość początkowa musi przekraczać pewien próg ustalony corocznie przez Ministra Finansów (aktualny wynosi 10 tysięcy złotych).

Warto również pamiętać o tym, że aby móc korzystać z amortyzacji jednorazowej należy ją wpisać do deklaracji PIT-36L albo PIT-37L za rok obrotowy, w którym nabyto środek trwały lub inwestycyjny.

Podsumowując – amortyzacja jednorazowa to forma odliczenia całkowitego kosztu nabycia danego aktywu trwałego lub inwestycyjnego. Przysługuje ona tylko określonym podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność opodatkowaną PDOP i spełniających ściśle określone warunki ustawowe.

Jeśli Twoja firma spełnia te wymagania, warto rozważyć skorzystanie z tej formy odpisów amortyzacyjnych. Dzięki temu można znacznie obniżyć swoje koszty i poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Wezwanie do działania: Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy nabyli środki trwałe w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Aby skorzystać z amortyzacji jednorazowej należy spełnić określone warunki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.mamadajjesc.pl/.

Link tag HTML: Mama daj jeść

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here