Co zaliczamy do kosztów zmiennych?
Co zaliczamy do kosztów zmiennych?

Koszty zmienne są jednym z elementów kosztów przedsiębiorstwa, które ulegają zmianom wraz ze wzrostem lub spadkiem produkcji. Wyróżniamy je od kosztów stałych, które pozostają na stałym poziomie niezależnie od ilości produkowanych towarów czy usług. Do kosztów zmiennych możemy zaliczyć m.in.: surowce i materiały potrzebne do produkcji, opakowania, energię elektryczną oraz wynagrodzenia pracowników za czas przepracowany nad daną partią produktu czy wykonanie danej usługi.

Surowce i materiały

W biznesie jednym z kluczowych zagadnień jest zarządzanie kosztami. Aby utrzymać rentowność, przedsiębiorstwa muszą dokładnie rozliczać swoje wydatki i wiedzieć, które z nich można uznać za stałe a które zmienne.

Koszty zmienne to te, które są bezpośrednio powiązane z produkcją lub sprzedażą produktów lub usług. Wyróżniamy kilka kategorii takich kosztów: surowce i materiały; opłaty energetyczne; wynagrodzenia pracowników nieetatowych oraz transport.

Surowce i materiały stanowią często znaczną część kosztu produkcyjnego firmy. Ich cena może się różnić w czasie – na przykład ze względu na wahania cen rynkowych czy kursów walut – co sprawia że ich wartość ulega ciągłym fluktuacjom.

Warto pamiętać o tym, że do tej grupy należy również tzw. zużycie narzędzi – elementów technicznych służących do wykonania określonych czynności podczas procesu produkcyjnego (np.: noże tnące).

Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że każda firma inaczej definiuje pojęcie „surowca” bądź też „materiału”. Dla jednej będzie to np.: taśmy klejącej używanej przez robotników pakujących gotowe towary do wysyłki dla innej zaś – już nie.

Co jeszcze zaliczamy do kosztów zmiennej?

Drugą kategorię stanowią opłaty energetyczne. W tym przypadku warto pamiętać, że cena energii również ulega wahaniom na rynkach światowych i lokalnych. Do tej grupy należy zarówno energia elektryczna jak i cieplna bądź gazowa potrzebne w procesie produkcji lub sprzedaży produktu/usługi.

Trzecim elementem są wynagrodzenia pracowników niestacjonarnych (tzw.: etatów cywilnoprawnych), którzy wykonują określone czynności tylko przez krótki czas np.: kelnerzy w restauracji czy magazynierzy przyjmujący towar przed świętami Bożego Narodzenia. Ich pensje uzależnione są od ilości godzin pracy oraz stawki płacy ustalonej indywidualnie dla danej osoby/umowy o dzieło/zlecenia itp.

Ostatnią kategorią kosztów zmiennych jest transport – wydatki ponoszone na przemieszczenie się osób lub towaru między różnymi miejscami biznesowymi firmy czy też dostarczeniem gotowego produktu klientowi końcowemu. Tu także mamy do czynienia ze zmiennością cen, np: spadkiem/m wzrostem zużycia oleju napędowego albo podwyższeniem/n obniżeniem akcyzy na danym rodzaju paliwa.

Podsumowanie:

Wszystkie powyżej wymienione elementy kosztów zmiennych mają wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ich kontrolowanie i optymalizacja stanowi klucz do sukcesu w biznesie, zwłaszcza przy dynamicznym rynku i dużych wahaniach cen surowców czy energii.

Niezwykle ważne jest również właściwe rozpoznanie pojęcia „koszt zmiennej” oraz umieszczenie danego wydatku w odpowiedniej kategorii kosztowej (zmiennej lub stałej). W ten sposób będziemy mieli pełny obraz sytuacji firmy – co uda nam się zaoszczędzić a czego nie warto ruszać by uniknąć negatywnych skutków dla całej organizacji.

Wezwanie do działania: Proszę zdefiniować, co zaliczamy do kosztów zmiennych i jak wpływają one na prowadzenie biznesu. Zachęcam również do odwiedzenia strony https://www.400miast.pl/ w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat zarządzania finansami firmowymi.

Link tag HTML: https://www.400miast.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here