Wprowadzenie: Amortyzacja jest jednym z ważnych pojęć w rachunkowości, które dotyczy zmniejszania wartości majątku trwałego. W przypadku firmy posiadającej mieszkanie na cele służbowe, może pojawić się pytanie czy możliwe jest dokonywanie amortyzacji takiego nieruchomości.

Amortyzacja mieszkań w firmie – jak działa?

Czy w firmie może być amortyzacja mieszkania? To pytanie, które pojawia się coraz częściej wśród przedsiębiorców. Amortyzacja to jeden z podstawowych kosztów działalności gospodarczej i stanowi odliczenie od dochodu firmy kwoty odpowiadającej zużyciu środka trwałego. Jednym z takich środków mogą być również nieruchomości, np. mieszkanie.

Amortyzacja mieszkań w firmie – jak działa?

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez firmę do prowadzenia działalności (np. jako biuro), możliwe jest stosowanie tzw. linii prostej lub metody degresywnej przy obliczaniu wysokości amortyzacji.

Metoda liniowa polega na równomiernym rozłożeniu wartości początkowej danego składnika majątkowego (w tym przypadku – wartość zakupu czy budowy mieszkania) na określony czas użytkowania tj., 20 lat dla budynków oraz 10 lat dla ich elementów wykonanych oddzielnie, takich jak instalacje elektryczne czy hydrauliczne.

Z kolei metoda degresywna opiera się na proporcjonalnym zmniejszeniu stawki amortyzacyjnej co roku o stały procent nieprzekraczający jednakże dwukrotnej wysokości stawki wynikającej ze wzoru obliczeniowego według linii prostej.

Oczywiście warunkiem koniecznym jest to, aby firma posiadała dokumentację potwierdzającą wykorzystanie mieszkania w działalności gospodarczej, np. umowę najmu lub użyczenia.

Warto również pamiętać o tym, że nieruchomość stanowi majątek trwały i odpisując od niej amortyzację firma zmniejsza swoją wartość księgową. W praktyce może to wpłynąć na jej zdolność kredytową czy też wartość akcji.

Czy można zastosować zwrot VAT?

Oczywiście! Przedsiębiorca korzystający ze środka trwałego (takiego jak nieruchomości) ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupu bądź budowy takiej rzeczy. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że tylko część podatku będzie mogła zostać zwrócona – wysokości tej należy dokładnie obliczyć.

Podsumowanie

Amortyzacja mieszkania jest możliwa dla firm, ale wymaga spełnienia określonych warunków formalnych oraz posiadania dokumentacji potwierdzającej jego wykorzystanie do celów biznesowych. Metoda degresywna czy liniowa pozwala rozłożyć koszty zużycia danego składnika majątkowego przez odpowiedni czas użytkowania i uzyskać ulgowe stawki opodatkowania przy jednoczesnym stosowaniu zwrotu VAT-u.
Przed podejmowaniem decyzji dotyczących amortyzacji mieszkania warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie dla danej firmy.

Tak, w firmie może być amortyzacja mieszkania. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych specjalistów w dziedzinie finansowej na stronie https://tekstyle.pl/.

Link tagu HTML: https://tekstyle.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here