Jak przebiega proces handlu kontraktami futures

Futures, jest to transakcja na zasadzie kontraktu, który nawiązywany jest między podmiotem sprzedającym a kupującym, w którym zbywca towaru, dobra lub usługi musi dostarczyć go po określonej w umowie wartości w konkretnym terminie. Nowonabywca jest zobligowany natomiast do skupu określonego w treści umowy instrumentu bazowego również z uwzględnieniem terminowości. Sama specyfika aktyw zależna jest od rodzaju giełdy, na której doszło do transakcji, a także zasadom określonym w dokumencie sprzedaży.

Kontrakty futures w praktyce

Definicja kontraktów futures może wydać się po wstępnym zapoznaniu dość skomplikowana i zawiła, dlatego najlepiej przedstawić całościowy proces na konkretnym przykładzie. Przyjmijmy sytuację, w której na platformie inwestycyjnej chcemy zakupić 4 uncje złota, które według szacunków powinniśmy sprzedać w konkretnym terminie w przyszłości z zyskiem. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o fizyczną dostawę towaru, a następnie jej ponowny dowóz do nowego nabywcy, gdyż kolejna transakcja zawsze dojdzie do skutku jeszcze przed planowanym dowozem.

Jeśli zależy nam na dogłębnym poznaniu teorii zjawiska, jakim rządzą się kontrakty futures, możemy zapoznać się z treścią artykułu „Futures Market Definition” w języku angielskim. Wracając do zakupionego przez nas złota, to jako dobro kupione lub sprzedane na zasadzie kontraktu futures podlega tak naprawdę tylko spekulacji, które nie umożliwiają nawet jego faktycznego odbioru.

Zasady handlu kontraktami futures uzależnione są także od wyboru konkretnej giełdy i jej deklarowanych możliwościach ilościowych. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu dostępu do kontraktów futures w ilości przekraczającej nawet 200, to kliknij i sprawdź platformę Saxo Bank, a następnie zapoznaj się z całościową ofertą i otwórz rachunek.

Co zawiera transakcja terminowa?

Transakcje na kontraktach to jednak nie tylko konkretne towary namacalne, jak złoto czy srebro, ale także waluty (Forex), indeksy czy różne pochodne papierów wartościowych. Można by się zastanawiać, jakie faktyczne korzyści niesie ze sobą inwestycja w futures. Tutaj mimo wszystko bardzo ważny jest wybór konkretnej giełdy, gdyż specyfika kontraktów polega na ich płynności i przejrzystości, które są w jakimś stopniu od tego zależne.

Trzeba zwrócić uwagę także na możliwość wykorzystania depozytu zabezpieczającego bez komplikacji, który umożliwia wykorzystanie tzw. „lewara”, czyli możliwości inwestycji większej ilości środków, w której tylko mniejszość stanowi zainwestowana przez nas kwota. Mechanizm dźwigni można porównać do „zapożyczenia”, dlatego korzystając z niego można osiągnąć zarówno dużo większe zyski jak i straty, o czym należy pamiętać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here