Lean Canvas w praktyce

Lean Canvas (Business Model Canvas) to skuteczny sposób na stworzenie zwięzłego, ale treściwego modelu biznesowego. Pomimo swoich niewątpliwych zalet, jest to metoda zarządzania strategicznego stosunkowo mało popularna wśród polskich przedsiębiorców. Tymczasem, cechuje ją praktyczne podejście do analizy sytuacji rynkowej oraz możliwość prostego i szybkiego przekazania najważniejszych informacji – a przecież to w biznesie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu, o czym dowodzą praktycy tego podejścia i redakcja bloga o byciu przedsiębiorczym cpsa.com.pl, która współ przygotowała ten tekst.

Czym właściwie jest Lean Canvas?

Lean Canvas to nic innego jak skondensowany model biznesowy przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tradycyjnego biznesplanu, z którego korzysta np. urząd pracy podczas podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji, arkusz ten jest zwięzły. Ponadto, skupia się on nie na aspektach finansowych, ale kwestiach istotnych z punktu widzenia pozycji strategicznej firmy.

Lean Canvas – jak przygotować?

Lean Canvas to arkusz niezwykle prosty w przygotowaniu. Właściwie przygotowany dokument Lean Canvas powinien nie zajmować więcej niż jednej strony i mieć postać tabeli składającej się z dziewięciu elementów. Każdy z tych segmentów odnosi się do innego aspektu związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:

  • Problem – wskazanie najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed danym przedsiębiorstwem,
  • Segmentacja klientów, tj. odpowiedź na pytania: jaki jest klient docelowy firmy? Na jakie kategorie można podzielić klientów?,
  • Wartość dodana, czyli co klienci uzyskają, korzystając z oferty firmy,
  • Rozwiązanie, czyli sposób na spełnienie potrzeb rynku,
  • Przewaga – czynnik, który sprawi, że rynek zdecyduje się właśnie na ocenę naszej firmy (np. lokalizacja, oferta rabatowa itd.),
  • Przychody – takie aspekty jak np. cena świadczonych usług oraz elastyczność cenowa popytu na produkty firmy (tzn. jakie podwyżki cen klienci są w stanie znieść),
  • Koszty – struktura kosztów z podziałem na stałe i zmienne,
  • Kanały, czyli sposoby na dotarcie do klienta (kontakt bezpośredni, marketing internetowy itd.),
  • Kluczowe wskaźniki pozwalające na szybką ocenę tego, czy przedsiębiorstwa spełnia wymagania rynku. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) pozwalają na szybką ocenę, czy działania podejmowane przez firmę pozwalają na rozwój biznesu. W przypadku salonu kosmetycznego jednym ze wskaźników może być np. ilość klientek w miesiącu.

Są to standardowe elementy arkusza biznesowego. Należy jednak przy tym pamiętać, że możliwe jest zmodyfikowanie zestawienia i dodanie własnych elementów.

Kiedy warto stosować Lean Canvas?

Lean Canvas to rozwiązanie, z którego może skorzystać właściwie każdy obecny lub przyszły przedsiębiorca. Niezależnie od tego, czy mowa o salonie kosmetycznym, czy też sprawa dotyczy biura rachunkowego, skorzystanie z Business Model Canvas jest dopuszczalne.

Co więcej, działanie to jest zalecane nie tylko podczas nowego przedsiębiorstwa. Okresowe przygotowywanie arkusza biznesowego Lean Canvas jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala spojrzeć holistycznie na sytuację strategiczną firmy. Dzięki temu reagowanie na zagrożenia płynące z otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa staje się znacznie łatwiejsze. 

Podsumowanie  

Należy pamiętać, że konieczne jest takie przygotowanie arkusza, aby Lean Canvas nie był zbiorem pobożnych życzeń i zbyt optymistycznych założeń. Jeśli występują poważne bariery w rozwoju przedsiębiorstwa, to model biznesowy jak najbardziej powinien zawierać informacje na ten temat. Odbiorcy tego dokumentu powinni mieć pełną świadomość na temat tego, jaka jest w rzeczywistości sytuacja strategiczna przedsiębiorstwa oraz z jakimi okazjami i zagrożeniami musi się liczyć jego kierownictwo. W przeciwnym wypadku model Lean Canvas ma niewielką wartość merytoryczną i nie przynosi wartości dodanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here