frank

Większość osób posiadających kredyt w CHF znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym można uniknąć konieczności płacenia wyższej raty kredytu, a co więcej kredytobiorcy nie zostają z problemem sami – pomaga im oferująca pomoc frankowiczom kancelaria frankowa.

Unieważnienie umowy kredytowej

Frankowicze mogą starać się o to, aby sąd unieważnił ich umowę kredytu CHF. Unieważnienie umowy można stwierdzić, jeżeli występują w niej klauzule niedozwolone bądź cała umowa jest niezgodna z obowiązującym prawem. Zasądzenie nieważności umowy powoduje powrót do stanu rzeczy sprzed jej zawarcia, czyli uwolnienie nieruchomości spod hipoteki, a także konieczność uregulowania strumieni płatności pomiędzy podmiotami: kredytobiorcą oraz bankiem. Kredytobiorca musi zwrócić wartość udzielonego kredytu, natomiast bank zwraca zapłacone raty, odsetki oraz prowizję.

Odfrankowienie kredytu

Kredytobiorcy mogą również postarać się o odfrankowienie kredytu. Jest to możliwe, jeżeli w umowie występują klauzule niedozwolone, natomiast po ich usunięciu umowa kredytowa może nadal funkcjonować. W praktyce oznacza to, że umowa CHF traktowana jest tak, jakby od początku była podpisana w walucie polskiej. Banki muszą wtedy zwrócić nadpłacone raty bądź kredytobiorca zobowiązany jest nadal spłacać kredyt, jednak na dużo korzystniejszych warunkach.

Pomoc ekspercka

W walce z nieuczciwymi kredytodawcami dobrze jest skorzystać z pomocy ekspertów, czyli wyspecjalizowanej kancelarii frankowej. Przede wszystkim kredytobiorca może liczyć na wsparcie oraz przeanalizowanie umowy kredytu CHF, na podstawie czego klient może postanowić, jaki cel jest dla niego najkorzystniejszy, ale również możliwy do osiągnięcia. Co ważne, analiza umowy jest bezpłatna, dlatego tym bardziej warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Samemu bowiem trudno walczyć z tak dużymi instytucjami, jakimi są banki. Warto jednak pamiętać, że jeżeli umowa kredytu zawiera jakiekolwiek niedozwolone zapisy, należy ubiegać się o swoje prawa i poczuć tym samym ulgę finansową.

Lista artykułów uzupełniających: https://www.stop-frank.pl/artykuly/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here