Windykator i Komornik — Jaka jest między nimi różnica i jak działają te dwie osoby?

Windykator i komornik to bardzo często używane zmianie profesje. W rzeczywistości różni je bardzo dużo elementów a komornik i windykator działają w zupełnie inny sposób. Bardzo często też poprzez swoją niewiedzę możemy nie bronić się przed długami we właściwy sposób oraz skutecznie. Poniżej prezentujemy i opisujemy zarówno windykatora, jak i komornika sądowego, odpowiadamy na pytanie, co może każdy z nich oraz czego nie powinien robić. Prezentujemy też garść przydatnych porad, które pomogą nam w kontaktach z nimi.

Windykator

Windykator jest prywatnym pracownikiem firmy windykacyjnej. Zajmuje się on przypominaniem o długu i nakłanianiem do jego spłacenia, gdy sprawa nie trafiła jeszcze na drogę sądową, a dług jest wymagany bezpośrednio przez wierzyciela. Windykatorzy mogą pracować zarówno bezpośrednio w danej firmie, której jesteśmy dłużni pieniądze np. u operatora telefonii, jak i z ramienia zewnętrznych firm windykacyjnych, które otrzymały zlecenie na odzyskanie długu lub go wykupiły. Na rynku funkcjonuje bardzo dużo takich firm, które zarabiają na kupowaniu długu za jego ułamek i odzyskiwaniu całości należności. Windykatorzy jako osoby prywatne, nie mają żadnych specjalnych praw i są traktowani na równi z nami jako zwykli obywatele. Ich rolą jest przypominanie o długu ii nakładanie dłużników, aby oddali dobrowolnie dług. Przeważnie rozpoczynają swoje działanie po 2-3 przeterminowanych ratach, a gdy po kilku — kilkunastu lub wypowiedzeniu umowy w dalszym ciągu nie potrafią odzyskać długu, zaprzestają swoich wizyt, a firma występuje do sądu o prawne uznanie długu i nadanie sądowej klauzuli wykonalności.

Windykatorzy mogą prosić nas o uregulowanie długu, przypominać nam o nim, negocjować w imieniu firmy, której jesteśmy dłużni pieniądze lub odebrać pieniądze od nas dobrowolnie, jeśli sami zdecydujemy się je przekazać. Windykatorzy mogą również czasami rozkładać nasz dług na raty czy kilka części lub umorzyć jego cześć. Tym, czego windykatorzy nie mogą robić, z pewnością jest siłowe odbieranie majątku, wchodzenie na naszą posesję czy do domu bez naszego wyraźnego pozwolenia, czy zastraszać nas. Windykatorzy nie mogą również rozmawiać o naszych długach i zadłużeniu np. z sąsiadami czy osobami postronnymi — o co boi się wiele osób, a czasami ten argument jest wykorzystywany do wywoływania presji na dłużniku. Windykator nie ma prawa też nękać nas telefonami czy wizytami np. po godzinie ciszy nocnej lub robiąc to wielokrotnie np. tego samego dnia. Windykatorzy nie mogą wprowadzać nas w błąd czy nakazywać nam czegokolwiek. Jeśli nie mamy chęci rozmowy z takimi osobami, nie musimy również odbierać od nich telefonów czy otwierać drzwi i przedstawiać jakichkolwiek wyjaśnień – choć współpraca z nimi może pomóc nam w wyjściu z zadłużenia.

Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Zajmuje się on odzyskiwaniem długów w sposób prawny — często “siłowy” od dłużnika. Aby jednak móc działać wobec dłużnika, musi zapaść prawomocny wyrok sądowy wraz z klauzulą wykonalności. Wierzyciel może wtedy przekazać wyrok komornikowi sądowemu, który będzie odzyskiwać dla niego dług od dłużnika. Komornik ma dużo więcej praw, gdyż działa wykonując wyrok sądowy. Do możliwości tej osoby możemy zaliczyć zajmowanie części pensji, zajmowanie i licytacje cennych ruchomości oraz nieruchomości dłużnika czy wejście na jego posesje bez zgody właściciela. Komornik może działać jedynie od poniedziałku do soboty od godziny 7 do godziny 21. W gestii komornika również leży umorzenie części długu lub jego rozkładanie na raty. Na taką sytuację musi wyrazić jednak zgodę sam wierzyciel, który zleca komornikowi odzyskanie mienia. Komornik działa również na polecenie wierzyciela i nie może sam bez jego zgody czy prośby zmieniać źródła egzekucji.

Komornik sądowy pomimo swojej “większej władzy” od windykatora nie może robić wszystkiego. Z pewnością komornik nie może pozostawić nas bez środków do życia, zabierając nam wszystkie pieniądze (wyjątkiem są długi alimentacyjne). Miesięcznie na koncie musi pozostawić nam ok. 1700 zł. Komornik nie ma prawa również zajmować podstawowych urządzeń domowych, które służą do podstawowego funkcjonowania takich jak np. krzesła, stół, łóżko, ubrania itp. Osoba ta nie może też stosować wobec nas osobiście siły, agresji czy przymusu bezpośredniego a jedynie może poprosić o pomoc policję. Tym, czego nie wolno również komornikowi jest informowanie o naszym długu np. sąsiadów czy osób postronnych lub wywierania na nas presji, czy wręcz grożenia nam. Osoba taka musi przestrzegać prawa i może korzystać jedynie z przywilejów, które są mu nadane oficjalnie.

Co robić, jeśli mamy zastrzeżenia do ich pracy?

Bardzo częstą obawą oraz padającym pytaniem jest sytuacja, w której mamy wątpliwości lub sądzimy, że windykatorzy, lub komornicy przekraczają swoje uprawnienia. Wiele osób z braku wiedzy lub obawy o swoje mienie nie wie co robić w takiej sytuacji — choć rozwiązań jest kilka. Jeśli nasze obawy dotyczą windykatora i np. niewydania pokwitowania za spłatę warto skontaktować się z innymi pracownikami firmy windykacyjnej np. na infolinii, gdzie rozmowy są przeważnie nagrywane. Pozwoli to jasno rozwiać sytuację i ustalić wszystkie niewiadłowości. Warto również w takich sytuacjach zwrócić się o pomoc np. do prawnika i skorzystać z darmowej porady prawnej udzielonej przez miasto lub zgłosić się do firmy antywindykacyjnej, która zatrudnia wielu profesjonalistów. W przypadku gdy mamy zastrzeżenia do pracy komornika sądowego możemy zwrócić się bezpośrednio do sądu rejonowego lub radcy prawnego, który rozwieje nasze wątpliwości.

Niezależnie również od tego, czy mamy do czynienia z windykatorem lub komornikiem a czujemy się zagrożeni, możemy zwrócić się o pomoc do policji. Nawet jeśli nasze obawy nie potwierdzą się, nie poniesiemy żadnych konsekwencji z tego tytułu czy dodatkowych opłat. Policja jedynie pilnuje porządku publicznego i przestrzegania przepisów oraz nie ma żadnego prawa ingerowania na w nasze długi i sprawy formalne. Jeśli policjanci stwierdzą, że dane zachowanie komornika lub windykatora nie łamie prawa, otrzymamy jasną odpowiedź, a jeśli ich zachowanie jest niezgodne z prawem, otrzymamy pomoc.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here